Wijziging berekening transitievergoeding

02-03-2020

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Als gevolg hiervan is onder meer de berekening van de transitievergoeding ingrijpend veranderd. Zo heeft een werknemer bij ontslag nu al vanaf de eerste werkdag, in plaats van pas na twee jaar dienstverband, recht op een transitievergoeding. Daarbij wordt uitgegaan van een derde maandsalaris voor elk gewerkt jaar. Dat geldt voor iedereen, er is geen sprake meer van een aangepaste berekening na 10 jaar dienstverband, ook niet voor werknemers ouder dan 50 jaar.