Ingrijpende wetswijziging gemeenschap van goederen

Schiedam - 15 december 2017

Tot 1 januari 2018 trouwde iedereen zonder huwelijkse voorwaarden in algehele gemeenschap van goederen. Bij huwelijken gesloten na 1 januari 2018 geldt een nieuwe standaardregeling, de zogenaamde “beperkte gemeenschap van goederen”. Dat houdt in dat alleen het vermogen dat de echtelieden tijdens het huwelijk opbouwen gezamenlijk eigendom wordt. Bezittingen en schulden die al vóór het huwelijk aanwezig waren vallen niet in de gemeenschappelijke boedel. Dit geldt ook voor schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk worden ontvangen, deze blijven persoonlijk bezit. Wie toch wil trouwen in gemeenschap van goederen, zal dat apart moeten regelen bij de notaris.