Vanaf 1 september 2016 een betere bescherming van erfgenamen

Schiedam - 14 juni 2016

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waardoor erfgenamen hun privévermogen beter kunnen beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis. 

Een erfgenaam kan de nalatenschap op twee manieren aanvaarden: zuiver of beneficiair. Zuivere aanvaarding betekent dat de nalatenschap zonder voorbehoud wordt geaccepteerd. Na een zuivere aanvaarding kan de erfgenaam vrij over de goederen uit de nalatenschap beschikken, maar eventuele schulden van de nalatenschap kunnen na een zuivere aanvaarding ook op het privévermogen van de erfgenaam verhaald worden.   
Bij een beneficiaire aanvaarding kan de erfgenaam pas vrij over de goederen uit de nalatenschap beschikken zodra de nalatenschap is afgewikkeld en alle schulden zijn voldaan. Daar staat tegenover dat de erfgenaam alleen met het geërfde vermogen aansprakelijk is voor eventuele schulden uit de nalatenschap. Het privévermogen van de erfgenaam kan niet worden aangetast.  

Een zuivere aanvaarding van de nalatenschap kan plaatsvinden door bepaalde gedragingen van de erfgenaam (bijvoorbeeld het meenemen van spullen), zonder dat hij zich ervan bewust is daarmee de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard. Wanneer de schulden van de nalatenschap groter zijn dan de baten, kan een erfgenaam hierdoor in de financiële problemen komen. Vanaf 1 september 2016 is pas sprake van een zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.  

Verder komt er een uitzondering voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. In die situatie kan de erfgenaam de kantonrechter verzoeken om bescherming van zijn privévermogen. 

 

Meer informatie over de bescherming van erfgenamen (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/06/07/steun-in-de-eerste-kamer-voor-betere-bescherming-erfgenaam)